02-06-2010

Bemesting Pompoenen en kalebassen

Grondsoort en voeding van pompoenen en kalebassen


Pornpoenplanten hebben een voorkeur voor goed doorlaatbare en humusrijke grond. Goed gedraineerde grond maakt de doorgang van de lange wortels. (tot meer dan één meter diep) makkelijker. Omdat Cucurbita's snelle groeiers zijn, moet je ze ruimschoots voorzien van compost, goed verteerde stalmest..e.d. 'Er wordt wel gezegd dat pompoenen en kalebassen veel bemesting nodig hebben en op een composthoop gezet kunnen worden. Ik zou dat niet aanraden ten eerste kan het ook teveel zijn en heb je kans op zoutschade / verbranding en teveel N = stikstof geeft slechte kwaliteit vruchten.

Op arme grond biedt een plantgat van 50 X 50cm.gevuld met organische materiaal (compost) uitkomst. Dit is natuurlijk alleen mogelijk als het om enkele pompoenplanten gaat, in andere gevallen een laagje compost strooien voor het inwerken van de overige meststoffen Tijdens de groei kan eventiueel nog wat bij gemest worden maar dat hangt ook af van soort mest en soort pompoen.

Gedroogde koemestkorrels, beendermeel, compost of om het even welke meststof met een hoge Kaliumwaarde (K-waarde aangegeven op de verpakking) Let op ook organische met en ook in de vorm van korrel kan zoutschade geven, pas dus altijd op dat het niet in contact komt met de wortels en gooi het niet vlakbij een jonge pompoenplant.[ andere trouwens ook niet]

Standaard kan ook kunstmest: mengmeststof 500 kg per ha 12-10-18 gegeven worden, LET OP NIET TE VEEL STIKSTOF, dan krijg je veel blad en zeer weinig vruchten, en ook slechter houdbaar. Het is beter om in het voorjaar een langzaamwerkende meststof te gebruiken en niet met stikstof te blijven strooien tijdens de groei.


voor meer vragen of informatie neem contact op via email op http://www.pompoenzaden-decoshop.nl/  
Aangeboden door : http://pompoenzaden-decoshop.blogspot.com/  en http://www.pompoenzaden-decoshop.nl/  
Bestel WEL op http://www.pompoenzaden-decoshop.nl/
Veel Keus, Lage Prijs en Super Snel